• Gợi ý từ khóa:
  • sách cờ vua, truyện cờ vua, bộ cờ vua, khóa học cờ vua online...

Bài 5: Nước đi các quân trong cờ vua

Nước đi các quân trong cờ vua (phần 1):

Không được đi quân đến ô cờ đã có một quân cùng màu khác đang đứng. Nếu đi quân đến ô cờ có quân của đối phương đang đứng thì được xem là bắt quân (ăn quân) và quân của đối phương bị bỏ ra khỏi bàn cờ, ở đây được tính là cùng một nước đi. Một quân cờ được cho là đang tấn công quân của đối phương nếu quân đó có thể bắt quân tại ô cờ phù hợp.

Quân Tượng

Quân Tượng có thể đi tới bất cứ ô cờ nào có cùng đường chéo mà nó đang đứng. Khi thực hiện nước đi, Tượng không được nhảy qua đầu các quân khác đang đứng giữa đường.

cách đi quân Tượng trong cờ vua

Quân Xe

Quân Xe có thể đi đến bất cứ ô cờ nào có cùng cột dọc và hàng ngang mà nó đang đứng. Khi thực hiện nước đi, Xe không được nhảy qua đầu các quân khác đang đứng giữa đường.

Cách đi quân Xe trong cờ vua

Quân Hậu

Quân Hậu có thể đi đến bất cứ ô cờ nào có cùng cột dọc, hàng ngang hoặc đường chéo mà nó đang đứng. Khi thực hiện nước đi, Hậu không được nhảy qua đầu các quân khác đang đứng giữa đường.

cách đi quân Hậu trong cờ vua

Quân Vua

Quân Vua: Có hai cách thực hiện nước đi của quân Vua:

1. Di chuyển đến một ô liền kề;

2.  "Nhập thành”, đây là một nước đi giữa quân Vua và một trong hai quân Xe cùng màu trên hàng ngang đầu tiên của đấu thủ, được tính như là một nước đơn của quân Vua và thực hiện như sau: quân Vua di chuyển hai ô cờ từ vị trí ban đầu sang phía quân Xe, sau đó chuyển quân Xe đến ô cờ mà quân Vua vừa băng qua.

Nước đi của Vua trong cờ vua

Nước "Nhập thành"

Nhập thành trong cờ vua

Quân Mã

Quân mã có thể nhảy từ ô của nó đang đứng đến một trong các ô gần nhất nhưng không nằm trên cùng hàng ngang, cột dọc hay đường chéo.

cách đi quân Mã trong cờ vua

Quân Tốt

Quân Tốt có thể tiến tới một ô cờ trên cùng cột dọc ở ngay phía trước nó, với điều kiện ô này còn trống.

Ở nước đi đầu tiên, quân Tốt còn có thể đi tiến lên hai ô cờ liền nhau trên cùng cột dọc với điều kiện cả hai ô cờ đó đều còn trống.

Quân Tốt có thể ăn quân của đối phương bằng cách tiến tới một ô cờ ngay phía trước theo đường chéo có quân của đối phương đang đứng.

Cách đi quân Tốt trong cờ vua

Bắt Tốt qua đường

Khi một quân Tốt đang đứng tại một ô có cùng hàng ngang và sát với cột dọc liền kề với quân Tốt của đối phương vừa tiến lên hai ô từ vị trí ban đầu, thì đấu thủ có quyền ăn quân Tốt này của đối phương giống như khi nó tiến lên chỉ với một ô cờ. Việc ăn quân này chỉ được thực hiện ngay sau khi nước đi đó của đối phương và được gọi là “Bắt Tốt qua đường”.

bắt tốt qua đường

Khi một đấu thủ đang đến lượt đi, đưa quân Tốt tiến đến hàng ngang xa nhất tính từ vị trí ban đầu, thì ngay trong nước đi này phải đổi quân Tốt đó thành một quân cờ khác như quân Hậu, quân Xe, quân Tượng hoặc quân Mã có cùng màu và đặt ngay tại ô mới đến, được gọi là “ô phong cấp”. Sự lựa chọn quân cờ để phong cấp không phụ thuộc vào các quân của đấu thủ đã bị bắt trước đó. Việc đổi quân Tốt thành một quân cờ khác được gọi là “phong cấp” và quân mới đưa vào có hiệu lực ngay lập tức.0
Dương Sinh book - chuyên bán sách, thiết bị, khóa học cờ vua back to top