• Gợi ý từ khóa:
  • sách cờ vua, truyện cờ vua, bộ cờ vua, khóa học cờ vua online...
Bài 5: Nước đi các quân trong cờ vua
  • 0
  • Phùng Đức Tường

Bài 5: Nước đi các quân trong cờ vua

Nước đi các quân trong cờ vua (phần 1):Không được đi quân đến ô cờ đã có một quân cùng màu khác đang đứng. Nếu đi quân đến ô cờ...

Xem thêm
0
Dương Sinh book - chuyên bán sách, thiết bị, khóa học cờ vua back to top